28 Mayıs 2017 Tarihli ve 30079 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)