[ad_1]

Açıklama : İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12) in 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiştir. (3920.51.00.00.00 gtip lu Poli(metil metakrilik)ten plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritlerin kalınlığı 10,5 milimetre altında ve üstünde olanlarına göre gözetim kıymetleri değişti.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar 6

* Kg: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]