[ad_1]

Açıklama : 2015/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 7007 gtip i altında sınıflandırılan ürünlerden 7007.19.80.00.13 gtip lu 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ve 7007.19.80.00.14 gtip lu 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç tutulmuştur.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 ve 7007.19.80.00.14 hariç) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke  Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.19.80.00.13, 7007.19.80.00.14, 7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 hariç)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 8471, 85.17 ve 8528 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) Çin Halk Cumhuriyeti Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
Diğerleri 66,1
İsrail Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
Diğerleri 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar İsrail
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]