26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)