Karar Sayısı : 2017/10099

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Karar’ına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/3/2017 tarihli ve 35038 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 talihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Karar’ına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu faslın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA GÜR. B-HER G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.

0904.21.90.00.11

Kırmızı Biber

15(6) 15(6) 0 15(6) 15(7) 15(6) 15(6)

(6): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %75 olarak uygulanır.

(7): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %56,2 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.