[ad_1]

Açıklama : INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 36653135-205
Konu : INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri

09.11.2018 / 38713016
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince yapılan bir araştırma neticesinde:

INCOTERMS 2010 kurallarına göre, CIP ve CIF gibi teslim şekillerinde asgari (yangın, patlama, karaya oturma, batma, devrilme, raydan çıkma, çarpışma, denize atılma v.b kapsayacak şekilde) bir teminat sigortası (C klozu) ödemesini satıcının sorumluluğuna bırakmakta iken, DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerinde satıcıya direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu getirmediği, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme kapsamında bu yükümlülüğü satıcı ya da alıcıya yüklediği; bu kapsamda, GÜVAS üzerinde yapılan sorgulama neticesinde; teslim şekli DAP, DAT, DDP, DDU(01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli değil) olan ithalat beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri görülürken bazı firmaların herhangi bir “sigorta bedeli” beyanında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, mevcut durumla alakalı olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiğine yönelik, Bölge Müdürlüğümüzün 23.05.2018 tarih ve 34589139 barkod numaralı yazıları ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, Makamlarından cevaben alınan ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 08.10.2018 tarih ve 37680277 barkod numarası ile giren ve bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş olan yazılarında özetle: “…Bu itibarla, alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun’un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Alınan bu talimat doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince: GÜVAS üzerinde 07.11.2015 – 06.11.2018 tarih aralığı baz alınarak yeniden bir sorgulama yapılmış ve elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulan Excel tablosu ile konuya ilişkin düzenlenmiş olan 2018/3 sayılı Kontrol ve Değerlendirme Raporu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun zaman aşımı ile alakalı maddeleri de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak zaman aşımına uğraması muhtemel beyannamelerden başlamak üzere, yazımız ekinde gönderilen ithalat beyannamelerine ilişkin gerekli işlemlerin, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün talimatları ile anılan Kontrol ve Değerlendirme Raporu’nun “Değerlendirme ve Sonuç” kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlerin sonucundan Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim

e-imzalıdır
Dr. Nurullah EREM
Bölge Müdürü

Ek:
1- Yazı (2 Adet)
2- 2018-3 Kontrol ve Değerlendirme Raporu
3- 1 Adet Excel Tablosu (Beyanname Listesi)

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Samsun Gümrük Müdürlüğüne Ünye Gümrük Müdürlüğüne
Ordu Gümrük Müdürlüğüne İnebolu Gümrük Müdürlüğüne
Çorum Gümrük Müdürlüğüne Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne
Amasya Gümrük Müdürlüğüne
Sinop Gümrük Müdürlüğüne
Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne
Risk Analizleri Şubesi Müdürlüğüne
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesi Müdürlüğüne
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi Müdürlüğüne

[ad_2]