Açıklama : 7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hk.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 80572740-010.05

Konu: 7143 sayılı Kanun

17.07.2018 / 35932450

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 25.06.2018 tarih ve 35374855 kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, “…Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.”,

7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, “18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”,

hükmünü amirdir.

Bu doğrultuda, 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu hususu tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 13.06.2018 tarih ve 35119389 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

e-imzalıdır
Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkan V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği