[ad_1]

Açıklama : Gümrük Alacağının Takibi konulu 2016/42 sayılı genelgenin 9 uncu maddesinde, Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip başlığı altında düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde ilgili beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip blokenin kaldırılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :80572740-010.06.01

Konu :Genelgede Değişiklik

GENELGE

(2017/5)

İlgi :12.05.2016 tarihli ve 2016-42 sayılı genelge.

İlgide kayıtlı genelgenin, 9.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının “Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip” başlığı altında “TC Kimlik No” veya “Vergi Numarası” ile düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip konmuş olan blokenin, blokeyi koyan ilgili İdare tarafından kaldırılması,”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]