[ad_1]

Açıklama : İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemlerinin, 2018/1 Sayılı Genelge ve eki İşlem Süreçleri Kılavuzuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

HİZMETE ÖZEL

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-010.06.02
Konu : İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi

08.03.2018 /32610846
GENELGE
(2018/1)

İlgi: 14.04.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Konulu Genelge

13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamaları kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan İşlem Süreçleri Kılavuzuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Ek: İşlem Süreçleri Kılavuzu
(http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden de erişilebilir.)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]