[ad_1]

İGMD Akademi 07 октября 2017 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavıyla ilgili olarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu;

Sınav sorularında hatalı veya iptal edilmesi gereken soru tespit edilmemiş olup, onun yerine Sınav Uygulama Duyurusu‘nun Sınavın Değerlendirilmesi başlıklı bölümünde belirtildiği üzere, ‘’cevap anahtarında hata olması durumunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soru seçenekleri/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir’’ şeklindeki hükmü gereğince, cevap şıkları değiştirilerek veya yeni cevap şıkkının da eklenmesi şeklinde bir değerlendirme yapılmış olup, bu yeni cevap şıklarını da doğru cevaplayanların, ilgili soruya verdiği cevapların Kurum tarafından, doğru olarak kabul edilmesi talep edilmektedir.

EK-1 Gümrük Müşavirliği Sınavına İtiraz Dilekçesi

EK-2 Gümrük Müşavirliği Sınavına İlişkin İtirazların Yasal Dayanakları ve Açıklamaları (общий 3 soru bulunmaktadır)

EK-3 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına İtiraz Dilekçesi

EK-4 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına İlişkin İtirazların Yasal Dayanakları ve Açıklamaları (общий 1 soru bulunmaktadır)

искренне,

İGMD Akademi

[ad_2]