Уважаемые члены,

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan “2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları” konulu 25.05.2017 tarihli yazısı ekte sunulmuştur.

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 07.10.2017 в истории Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak
adayların 03.07.2017 - 21.07.2017 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları” konulu yazısı için НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Sınav Başvuru Formu

Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул

Совет директоров