3 июль 2017 от и 30113 Опубликовано в Официальном бюллетене 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar