[ad_1]

заявление : 2009/15481 Количество принятого Советом министров 4458 No. Некоторые статьи Таможенного закона о реализации поправок к Решению; Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek, söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi ve gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.

Количество решений: 1361

Прикрепленный «Указ о решении Таможенного Закона № 4458 внесении изменений в некоторые Положения об осуществлении» я это ввести в действие, 4458 Из Таможенного закона № 167 В-третьих, и 225 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 июль 2019

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Статья 1- 29/9/2009 датированный 2009/15481 Количество принятого Советом министров 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

«(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, Общая стоимость доставки 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fikra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

Статья 2- То же самое решение 126 Первый абзац статьи (ç) пункт изменен, как показано ниже.

“ç) Закон 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (е) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın

Статья 3- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4- Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

Министры опубликованы в Официальном бюллетене Декрета
исторический подсчитывать
7/10/2009 27369
Публикация Официального вестника Совета министров Решения о внесении изменений в Положении
исторический подсчитывать
1- 13/7/2010 27640
2- 8/4/2011 27899
3- 20/8/2011 28031
4- 11/1/2012 28170
5- 8/3/2012 28227
6- 8/11/2013 28815
7- 18/8/2014 29092
8- 18/10/2014 29149
9- 25/7/2015 29425
10- 13/10/2015 29501
11- 9/1/2016 29588
12- 1/9/2016 29818
13- 31/12/2016 29935(2.повторный)
14- 11/4/2018 30388
15- 15/5/2019 30775

[ad_2]