[ad_1]

заявление : 4760 Номер прилагается к Закону специального налога на потребление (я), (II) и (III) sayılı listelerde ve ÖTV ile ilgili bazı kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

Количество решений : 2018/11542

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (я), (II) и (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 датированный 39208 No. труды по, adı geçen Kanunun 11 го 12 nci maddelerine göre, Совет Министров 27/3/2018 Он согласился на.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (я), (II) И (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Статья 1- (1) 6/6/2002 датированный 4760 Номер прилагается к Закону специального налога на потребление (я) нумерованный список (A) и (В) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(я) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. НЕТ название товара Vergi Tutarı (TL) блок
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Килограмм
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Литровый
2710.12.41.00.00 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
октан (RON) 95’den az olanlar
2,1500 Литровый
2710.12.45.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан
2,3765 Литровый
2710.12.45.00.13 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан (E10)
2,3765 Литровый
2710.12.45.00.18 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
другие
2,3765 Литровый
2710.12.49.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан
2,4985 Литровый
2710.12.49.00.12 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан (E10)
2,4985 Литровый
2710.12.49.00.18 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
другие
2,4985 Литровый
2710.12.51.00.00 (В количестве свинца на литр 0,013 gramı geçenler)
октан (RON) 98’den az olanlar
2,1800 Литровый
2710.12.59.00.00 (В количестве свинца на литр 0,013 gramı geçenler)
октан (RON) 98 или более из тех,
2,1800 Литровый
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Литровый
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Литровый
2710.19.43.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
1,7945 Литровый
2710.19.43.00.17 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
Морской дистиллят топливо
1,7945 Литровый
2710.19.43.00.29 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
другие
1,7945 Литровый
2710.19.46.00.18 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Морской дистиллят топливо
1,7945 Литровый
2710.19.46.00.29 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
другие
1,7945 Литровый
2710.19.47.00.18 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,002’yi geçen fakat % 0,1«Я Geçmeyenler)
Морской дистиллят топливо
1,7945 Литровый
2710.19.47.00.19 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,002’yi geçen fakat % 0,1«Я Geçmeyenler)
другие
1,7945 Литровый
2710.19.48.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,1«Прохожие I)
Морской дистиллят топливо
1,7245 Литровый
2710.19.48.00.18 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,1«Прохожие I)
другие
1,7245 Литровый
2710.20.11.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
1,7945 Литровый
2710.20.11.00.19 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
другие
1,7945 Литровый
2710.20.15.00.00 (газ oiller)
По содержанию серы веса % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
1,7945 Литровый
2710.20.17.00.00 (газ oiller)
По содержанию серы веса % 0,002’yi geçen fakat % 0,1«Я Geçmeyenler
1,7945 Литровый
2710.20.19.00.00 (газ oiller)
По содержанию серы веса % 0,1«Прохожие I
1,7245 Литровый
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 и 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
1,7245 Литровый
2710.19.62.00.10 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я Geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
0,4760 Килограмм
2710.19.62.00.11 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я Geçmeyenler)
Горючее
0,4760 Килограмм
2710.19.62.00.31 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я Geçmeyenler)
Теперь судовое топливо
0,4760 Килограмм
2710.19.62.00.39 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я Geçmeyenler)
другие
0,4760 Килограмм
2710.19.64.00.10 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я последний, но не более чем на 1%)
Kalorifer Yakıtı
0,2370 Килограмм
2710.19.64.00.11 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я последний, но не более чем на 1%)
Горючее
0,2370 Килограмм
2710.19.64.00.31 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я последний, но не более чем на 1%)
Теперь судовое топливо
0,2370 Килограмм
2710.19.64.00.39 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % 0,1«Я последний, но не более чем на 1%)
другие
0,2370 Килограмм
2710.19.68.00.11 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,2240 Килограмм
2710.19.68.00.31 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % l’i geçenler)
Теперь судовое топливо
0,2240 Килограмм
2710.19.68.00.39 (Топливо oiller)
(Количество серы по массе % l’i geçenler)
другие
0,2240 Килограмм
2710.20.31.00.00 (Топливо oiller)
Количество серы по массе % 0,1«Я Geçmeyenler
0,4760 Килограмм
2710.20.35.00.00 (Топливо oiller)
Количество серы по массе % 0,1«Я последний, но не более чем на 1%
0,2370 Килограмм
2710.20.39.00.00 (Топливо oiller)
Количество серы по массе % l’i geçenler
0,2240 Килограмм
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 и 2711.29.00.00.12 исключающий)
0 Килограмм
2711.11.00.00.00 (сжиженный)
Doğal gaz
для использования в качестве топлива в автомобилях
другие
0,8599 0,0230 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (сжиженный)
пропан
1,7780 Килограмм
2711.13 (сжиженный)
бутан
1,7780 Килограмм
2711.19.00.00.11 Сжиженный нефтяной газ (L.P.G.)
для использования в качестве топлива в автомобилях (Автогаз)
другие
1,7780 1,7780 Килограмм
Килограмм
2711.21.00.00.00 (Те газообразное)
Doğal gaz
для использования в качестве топлива в автомобилях
другие
0,8599 0,0230 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Те газообразное)
пропан
1,7780 Килограмм
2711.29.00.00.12 (Те газообразное)
бутан
1,7780 Килограмм
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 исключающий) 0 Килограмм
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
0 Килограмм
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Килограмм
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
другие
0 Килограмм
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) 0 Килограмм
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, природный битум, нефтяной битум, минеральных смол или пека минеральных смол (битумные мастики, сокращения Gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Килограмм
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 1,1209 Литровый

(В) CETVELİ

G.T.İ.P. НЕТ название товара Vergi Tutarı (TL) блок
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,4985 Килограмм
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 2,4985 Килограмм
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 2,4985 Килограмм
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 2,4985 Килограмм
2707.50.00.00.19 другие 2,4985 Килограмм
2707.99.19.00.00 другие 2,4985 Килограмм
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2,4985 Килограмм
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,4985 Килограмм
2710.12.21.00.00 White spirit 2,4985 Килограмм
2710.12.25.00.00 другие 2,4985 Килограмм
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,4985 Килограмм
2710.12.90.00.19 другие 2,4985 Килограмм
2710.19.29.00.00 другие 2,4985 Килограмм
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 и 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 и 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
2,49851,5007 Килограмм

Килограмм

2901.10.00.90.11 Hekzan 2,4985 Килограмм
2901.10.00.90.12 Heptan 2,4985 Килограмм
2901.10.00.90.13 Pentan 2,4985 Килограмм
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 2,4985 Килограмм
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,4985 Килограмм
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,4985 Килограмм
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 2,4985 Килограмм
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,4985 Килограмм
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,4985 Килограмм
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,9390 Килограмм
3824.99.96.90.68 другие 0,9390 Килограмм
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
1,5007 Килограмм
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
1,5007 Килограмм
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
1,5007 Килограмм
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
1,5007 Килограмм
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
1,5007 Килограмм
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
1,5007 Килограмм
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
1,5007 Килограмм
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
1,5007 Килограмм
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
1,5007 Килограмм
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
1,5007 Килограмм
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
другие
1,5007 Килограмм
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 1,5007 Килограмм
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 1,5007 Килограмм
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 1,5007 Килограмм
2710.19.25.00.11 Gazyağı 1,1367 Литровый
2710.19.25.00.19 другие 1,1367 Литровый
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007 Килограмм
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, вес % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,5007 Килограмм
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,5007 Килограмм
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие
1,5007 Килограмм
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007 Килограмм
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие
1,5007 Килограмм

Статья 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. НЕТ название товара Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
– Otobüs 1
– Midibüs 4
– Minibüs 9
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, электрический, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, другие (Golf arabaları vb. taşıtlar) исключающий]- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar 15
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar 15
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
— Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler 15
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
– Diğerleri
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 60
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler
- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar 45
- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar 50
- другие 60
— Diğerleri
- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 100
- другие 110
— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler
- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 100
- другие 110
— Diğerleri 160
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7
8703.10.18.00.00 другие (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)
– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler hariç);
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçmeyenler 10
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçen fakat 4000 cm3’ü geçmeyenler 52
— Motor silindir hacmi 4000 cm3’ü geçenler 75
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 10
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 52
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 75
– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
— Diğerleri 10
– Diğerleri
— Sadece elektrik motorlu olanlar 4
— Diğerleri 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (например; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
4
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 4
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler 8
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler 37
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, в, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 3
8711.60.90.00.11 Motor gücü 20 kW’ı geçenler 37
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 3
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
0
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Non-море-офф разведения)
0
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar
(Şişirilebilir olanlar, вес 100 Не более кг, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)-Yatlar, KOTRA, tekneler, ve gezinti gemileri
80

Статья 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) нумерованный список (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (В) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. НЕТ название товара Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10 -
22.02 вода (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 исключающий) 10 -
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 -
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 -
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 -
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 -
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,3498
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 6,6363
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 44,8351
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 исключающий)
0 67,6673
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 или меньше, и 0 53,7356
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 197,5242
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 6,6363
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 197,5242
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 и 2208.90 исключающий)] 0 197,5242
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 197,5242
2208.50 Cin ve Geneva 0 175,6630
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 исключающий) 0 175,6630
2208.60.91.00.00 содержание 2 Эти контейнеры, превышающие литр (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 197,5242
2208.60.99.00.00 содержание 2 литр, который в указанной емкости (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4’den fazla olanlar) 0 197,5242
2208.70 Спирты 0 197,5242
2208.90 другие (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 исключающий) 0 197,5242
2208.90.48.00.11 Rakı (содержание 2 Эти контейнеры, превышающие литр) 0 171,2723
2208.90.71.00.11 Rakı (содержание 2 литр, который в указанной емкости) 0 171,2723

(В) CETVELİ

G.T.İ.P. НЕТ название товара Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 другие (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

40 0,2429 0,3246
65,25 0,2429 0,3246
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 исключающий) 65,25 0,2429 0,3246
2403.11.00.00.00 В этой главе 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.10.00.19 другие (Чистое содержание 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.90.00.19 другие (Чистое содержание 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246
4813.10.00.80.00 другие (Makaron) 0 0,0500 -

Статья 4- (1) 4/4/2005 датированный 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.11.45,00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00,19, 2710.11.49.00.11 2710.11.49.00.19 и «фразы» 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 5- (1) 26/6/2006 датированный 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 и 2710.19.69.00.11 «к» 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00,10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 6- (1) 8/10/2012 датированный 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listenin (В) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(я) SAYILI LİSTE

(В) CETVELİ

G.T.İ.P. НЕТ название товара ORAN (%)
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 0,75
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 0,75
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 0,75
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 0,75
2707.50.00.00.19 другие 0,75
2707.99.19.00.00 другие 0,75
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 0,75
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 0,75
2710.12.21.00.00 White spirit 0,75
2710.12.25.00.00 другие 0,75
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 0,75
2710.12.90.00.19 другие 0,75
2710.19.29.00.00 другие 0,75
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar[Yalnız;
“2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00,19 и 2710.19,29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
0,75
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19,91, 2710.19.93 и 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 28,50
2901.10.00.90.11 Hekzan 0,75
2901.10.00.90.12 Heptan 0,75
2901.10.00.90.13 Pentan 0,75
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 0,75
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 0,75
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 0,75
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 0,75
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer butil eter (MTBE) 0,75
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0,75
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 2.50
3824.99.96.90.68 другие 2,50
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71,00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
28,50
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
28,50
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
28,50
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
28,50
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
28,50
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
28,50
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
28,50
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
28,50
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
другие
28,50
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 28,50
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 28,50
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları , ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 28,50
2710.19.25.00.11 Gazyağı 2,00
2710.19.25.00.19 другие 2,00
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, вес % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,43
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,43
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие
1,43
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие
1,43

Статья 7- (1) 8/10/2012 датированный 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (я) Sayılı Listenin (В) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karari’ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24” ibaresi “2710.19.99.00.11” şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. НЕТ Mal ismi
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 и 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, вес % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
другие

Статья 8- (1) 2/9/2013 датированный 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 В приложении к Закону о специальном налоге на потребление (я) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar “ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde ve “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. Нет «автоматическое биодизель», как определено, который должен быть подмешан в, oto biodizel” olarak ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. Расположенный в случае, если определено, что количество смешанного биодизельного топлива, biodizel” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 9- (1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

4/4/2005 датированный 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
22/4/2005 25794
26/672006 датированный 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
4/8/2006 26249
8/10/2012 датированный 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
9/10/2012 28436
2/9/2013 датированный 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
1/12/2013 28838
4/4/2005 датированный 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
20/6/2008 26912
26/6/2006 датированный 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
1- 20/6/2008 26912
2- 25/2/2011 27857 (2. повторный)
8/10/2012 датированный 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
исторический подсчитывать
1/12/2013 28838

[ad_2]