[ad_1]

заявление : 4760 Номер прилагается к Закону специального налога на потребление (я) нумерованный список (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Количество решений: 41

4760 Номер прилагается к Закону специального налога на потребление (я) нумерованный список (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 августейший 2018

15/8/2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

Статья 1- (1) - 6/6/2002 датированный 4760 Номер прилагается к Закону специального налога на потребление (я) нумерованный список (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. НЕТ название товара налог
сумма
(TL)
блок
2710.12.45.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан
1,9944 Литровый
2710.12.45.00.13 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан (E10)
1,9944 Литровый
2710.12.45.00.18 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
другие
1,9944 Литровый
2710.12.49.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан
2,1575 Литровый
2710.12.49.00.12 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан (E10)
2,1575 Литровый
2710.12.49.00.18 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
другие
2,1575 Литровый
2710.19.43.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
1,3610 Литровый
2710.20.11.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
1,3610 Литровый
2711.12 (сжиженный)
пропан
0,8105 Килограмм
2711.13 (сжиженный)
бутан
0,8105 Килограмм
2711.19.00.00.11 Сжиженный нефтяной газ (L.P.G.)
для использования в качестве топлива в автомобилях (Автогаз)
другие
0,8105
0,8105
Килограмм
Килограмм
2711.29.00.00.11 (Те газообразное)
пропан
0,8105 Килограмм
2711.29.00.00.12 (Те газообразное)
бутан
0,8105 Килограмм

Статья 2- (1) Это решение 1 согласно 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 и 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 датированный 2018/11818 Количество принятого Советом министров 14/5/2018 датированный 2018/11818 нумерованный Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.
Статья 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Статья 4- (1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 датированный 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
исторический подсчитывать
17/5/2018 30424

[ad_2]