[ad_1]

заявление : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 7/11/2013 датированный 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 датированный 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sira Нет: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 пс с агентами 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 датированный 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

Статья 3 - (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 й в соответствии со статьей 1/1/2019 с 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 Закон № 77 Статья; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 1.707
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 34.190
1.707
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 8.548.065
854.804
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
170.960
17.094
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
17.094
1.707
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 17.094
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarları (a) bendi 17.094
(б) bendi 341.921
(с) bendi 8.547
170.960
(ç) bendi 8.546
(d) bendi 85.480
(е) bendi 85.480
(е) bendi 42.738
(г) bendi 8.546
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
85.480
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
8.546
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 42.738
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 1.707 - 85.480
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 42.738 - 170.961.361

сила

Статья 4 - (1) это Коммюнике 1/1/2019 Вступает в силу.

исполнительный

Статья 5 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]