заявление : 7143 No. Налоги и прочая дебиторская задолженность некоторые из некоторых законов о внесении изменений в Закон о реструктуризации 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (час) bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Количество решений: 48

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (час) bendinde yer alan sürelerin, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 августейший 2018