Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü

03.07.2017 датированный 26144056 Циркуляр № (2017/14) bilgilerinize sunulmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti Konulu Genelge