заявление : ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük tahsil edilir. (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, Пэдди, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b)

Количество решений : 2018/11973

Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı’ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 7/6/2018 датированный 59376 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 датированный 4067 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 11/6/2018 Он согласился на.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR

Статья 1 - (1) Целью настоящего решения, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın ABD menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

Статья 2 - (1) Дополнительные финансовые обязательства, таможенные органы, Таможенные пошлины взыскиваются отдельно от других финансовых обязательств и отражаются как доходы, полученных в импорте и общий бюджет.

Статья 3 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, начислена, поручено, возвращены, и соблюдать процедуры и положения, касающиеся формы для подключения залога, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, начисление, коллекция, возвращение, применяется также в последующей деятельности и подключение к обеспеченным сделкам.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Предварительная статья 1 - (1) будет поставляться в Турцию до даты публикации настоящего решения состоит из транспортного документа, регулирующий установку товаров с момента опубликования настоящего решения не позднее 45 В рамках дня регистрации таможенного законодательства или при таможенных декларациях для итоговой декларации импорта, Это решение не распространяется.

Статья 4 - (1) это решение 21/6/2018 вступает в силу с момента даты публикации в силе.

Статья 5- (1) Это решение должно быть исполнено министром экономики.

ТАБЛИЦА

Pozisyon
нет
Описание товара Ek Mali
Yükümlülük(%)
08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) 10
10.06 Pirinç 25
2106.90 другие 10
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 70
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 30
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar 5
2704.00 Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (пропитанные или не пропитанные); karni kömürü 5
2713.11 Kalsine edilmemiş 4
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30
3904.10 Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) 25
3908.10 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 5
39.26 и другие товары из пластмасс 39.01 АМП 39.14 Другие вещества, указанные в положении статьи 30
44.01 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) 5
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.01 и 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton 10
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 и 48.03 pozisyonundakiler hariç) 10
48.11 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (покрытый, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) 25
5502.10 Selüloz asetatdan olanlar 30
7308.90 другие 30
8413.70 Diğer santrifüj pompalar 10
8479.89 другие 10
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 60
9022.19 Diğer amaçlarla kullanılanlar 5