[ad_1]

заявление : ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, рис, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranları %50 oranında indirilmiştir.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Количество решений: 1130

Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 Закон № 1 дюймовый, 474 Закон № 2 го, 3283 Закон № 2 го, 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2976 и Закон № 4067 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

21 может 2019

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Статья 1- 11/6/2018 датированный 2018/11973 Совет министров Решение No. ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Статья 2- это решение, 21/5/2019 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

Статья 3- Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
исторический подсчитывать
25/6/2018 30459 (повторный)
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
исторический подсчитывать
15/8/2018 30510

ТАБЛИЦА

Pozisyon
нет
Описание товара Ek Mali
Yükümlülük(%)
08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) 10
10.06 рис 25
2106.90 другие 10
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 70
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 30
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar 5
2704.00 Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (пропитанные или не пропитанные); karni kömürü 5
2713.11 Kalsine edilmemiş 4
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30
3904.10 Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) 25
3908.10 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 5
39.26 и другие товары из пластмасс 39.01 АМП 39.14 Другие вещества, указанные в положении статьи 30
44.01 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) 5
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.01 и 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton 10
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 и 48.03 pozisyonundakiler hariç) 10
48.11 Kağıt, коробка, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (покрытый, пропитанный, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) 25
5502.10 Selüloz asetatdan olanlar 30
7308.90 другие 30
8413.70 Diğer santrifüj pompalar 10
8479.89 другие 10
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 60
9022.19 Diğer amaçlarla kullanılanlar 5

[ad_2]