[ad_1]

заявление : Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.

T.C.
Министерство торговли
Европейский союз и Генеральный директорат по внешним связям

номер : 16934678-724.01.02
тема : Tercihsiz Menşe Uygulaması

09.11.2018 / 38729479
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: a) 17.09.2018 датированный 37267045 Наше письмо от.
б) 18.09.2018 датированный 37305441 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Avusturya ve Belçika’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

В связи с этим,, Финляндия, Almanya ve Kanada Gümrük İdareleri tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
служителями.
Руководитель отдела

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]