Министерство экономики:

Статья 1 - 15/7/2009 датированный 27289 Контроль импорта опубликован в Официальном бюллетене № Коммюнике по осуществлению (Коммюнике No.: 2009/8)'в 1 Расположенный в таблице статьи изменяются следующим образом:.

G.T.İ.P. Описание товара Birim CIF Kıymet (ABD Doları / тонна *)
1205.10.90.00.00 другие 1.000
1205.90.00.00.00 другие 1.000
1206.00.91.00.19 другие 500
1206.00.99.00.19 другие 500
1207.60.00.00.00 Aspir (Сафлор tinctorius) семя 600
1208.90.00.00.11 мука и мука из семян подсолнечника 800
1512.11.91.00.00 Подсолнечное масло 1.100

*тон: вес брутто

Статья 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

Предварительная статья 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
15/7/2009 27289
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 6/8/2009 27311
2- 13/3/2012 28232
3- 23/1/2013 28537
4- 22/8/2013 28743 (повторный)
5- 5/9/2014 29110
6- 4/2/2015 29257
7- 1/4/2015 29313
8- 18/11/2015 29536
9- 3/9/2016 29820
10- 16/11/2016 29890
11- 28/12/2016 29932