[ad_1]

заявление : Западное Балканы происхождение кумуляция Системы Scope Определение торговых преференций происхождения товаров на поправки к Правилам; Сербия была выдана в соответствии с Положением.

Министерство торговли:

Статья 1 - 19/7/2009 датированный 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 2 - (1) настоящего Положения;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

б) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

с) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

Статья 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 3 - (1) настоящего Положения;

a) 10/7/2018 датированный 30474 опубликованный в Официальном бюллетене № 1 О президентской организации Указа Президента № 441 го 448 Статья с,

б) 31/12/2009 датированный 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

с) 18/2/2008 датированный 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

ç) 10/4/2003 датированный 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 1’e,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

Статья 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 Первый абзац статьи (a) и (п) bentlerinde yer alan “Sırbistan Cumhuriyeti,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (б) bendinde yer alan “Hırvatistan Cumhuriyeti, Черногория, ve Sırbistan Cumhuriyeti” ibaresi “Hırvatistan Cumhuriyeti ve Karadağ” olarak değiştirilmiştir.

Статья 4 - настоящего Положения 1/6/2019 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

Статья 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
19/7/2009 27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
подсчитывать исторический
1- 16/3/2010 27523
2- 2/9/2010 27690
3- 2/8/2011 28013
4- 21/2/2012 28211
5- 15/6/2012 28324
6- 12/7/2013 28705
7- 9/7/2017 30119
8- 23/6/2018 30457 (повторный)
9- 7/7/2018 30471

[ad_2]