T.C.
ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
Главное управление таможенным

номер : 85593407-156.02
тема : “Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” Ticari
İsimli Eşyanın KDV Oranı

03.07.2017 / 26205632
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

“Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” ticari isimli eşyanın KDV oranı ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan 06.06.2017 tarihli ve 50169878-200.03-E.68631 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Информация и необходимость угождать.

Erkan ERTÜRK
служителями.
Руководитель отдела

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
Я 1. Bir adet yazı örneği.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
Стамбул областное управление таможни и торговли
Aegean областное управление таможни и торговли
Восточно-Мармара областное управление таможни и торговли
Западное Средиземноморье региональное управление таможни и торговли
Центральный Средиземноморская областное управление таможни и торговли
Восточное Средиземноморье региональное управление таможни и торговли
Улудаг областное управление таможни и торговли
Центрально-Черноморского региона управление таможни и торговли
Восточно-Черноморского региона управление таможни и торговли

T.C.
MALİYE BAKANLIGI
администрирование доходов

ТЕХ

06.06.2017

номер: :50 169878-200.03-E.68631
тема: “Jet-ski”, “motorbat”, “sert polietilen
bot” ve “tekne” ticari isimli eşyaların
KDVoranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Главное управление таможенным)
Dumlupınar Bul. нет: 151 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 Чанкая / АНКАРА

интерес: a) 24/04/2017 датированный 24445749 Количество Тип.

б) 16/05/2017 датированный 25036968 Количество Тип.

интерес (a)’ da kayıtlı yazınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski”, “motorbat” ve “sert polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ticari isimli eşyaların; интерес (б)’de kayıtlı yazınızda ise 8903.99.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “motorbat” ve “tekne” ticari isimli eşyaların katma değer vergisi (КДВ) oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

КДВ ставки, 3065 Количество налога на добавленную стоимость Закон 28 Опубликовано на авторитете данной статьей 2007/13033 Совет министров Решение No. (БКК) EKI (я) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания % 1, (II) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания % 8, для операций, подлежащих налогообложению, кроме него, включенных в эти списки % 18 Он был идентифицирован как.

Тем не менее,, 2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (я) нумерованный список 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 03.02.2017 tarihinden itibaren “yatlar, KOTRA, tekneler ve gezinti gemileri” bu sıra uyarınca % l oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

С другой стороны, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bakanlığınıza da intikal ettirildiği anlaşılan 27.04.2017 датированный 36056 sayılı yazısında “… yapısı bakımından bir deniz aracının tekne olarak kabul edilmesine ilişkin bir kısıtlama olmayıp yukarıda belirtilen tanımlar göz önüne alınarak; sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeden olanlar ile motoru dıştan veya içten takmalı olan tüm teknelerin “yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri” kapsamında olması gerektiği değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

Соответственно,, ilgide kayıtlı yazılarınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski” hariç olmak üzere, “motorbat”, “sert polietilen bot (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ve “tekne” ticari isimli eşyaların 2007/13033 нумерованный (БКК) EKI (я) нумерованный список 19 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek % l oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

по электронной почте подписан
Mahmut SÜTCÜ
служителями.
Вице-президент Управления по доходам