заявление : Bazı Akaryakıt ürünlerinde (неэтилированный бензин, дизель, Lpg, пропан и бутан) rafineri çıkış fiyatlarında döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak ÖTV ayarlaması yapıldı. Соответственно,, rafineri çıkış fiyatlarına, uluslararası petrol fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak artış gelmesi durumunda, bunların tabi olduğu ÖTV tutarı artış oranı kadar azaltılacak. Rafineri fiyatlarında azalış olması durumunda ise ÖTV tutarı 17 может 2018 deki ÖTV tutarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Количество решений: 2018/11818

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2018 датированный 64255 No. труды по, 6/6/2002 датированный 4760 Закон № 12 nci maddesine göre, Совет Министров 14/5/2018 Он согласился на.

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Статья 1- (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

Статья 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

Статья 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

Статья 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Статья 5- (1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

список

G.T.İ.P. НЕТ название товара
2710.12.45.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан
2710.12.45.00.13 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан (E10)
2710.12.45.00.18 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
другие
2710.12.49.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан
2710.12.49.00.12 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан (E10)
2710.12.49.00.18 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
другие
2710.19.43.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
2710.20.11.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
2711.12 (сжиженный)
пропан
2711.13 (сжиженный)
бутан
2711.19.00.00.11 Сжиженный нефтяной газ (L.P.G.)
для использования в качестве топлива в автомобилях (Автогаз)
другие
2711.29.00.00.11 (Те газообразное)
пропан
2711.29.00.00.12 (Те газообразное)
бутан

14/5/2018 датированный 2018/11818 Министры датированных товаров в списке в приложении к решению Совета дополнительных 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Bu veriler Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden alınmıştır.

14/5/2018 датированный 2018/11818 Министры датированных товаров в списке в приложении к решению Совета дополнительных 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P. НЕТ название товара специальные
потребление
налог
сумма (TL)
блок
2710.12.45.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан
2,1241 Литровый
2710.12.45.00.13 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
неэтилированный бензин 95 октан (E10)
2710.12.45.00.18 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 95 или более, но менее 98 из них)
другие
2710.12.49.00.11 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан
2,2461 Литровый
2710.12.49.00.12 (В количестве свинца на литр 0,013 Не более грамм)(октан (RON) 98 или более из тех,)
неэтилированный бензин 98 октан (E10)
2710.12.49.00.18 (В количестве свинца на литр 0.013 Не более грамм)
(октан (RON) 98 или более из тех,)
другие
2710.19.43.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
1,5679 Литровый
2710.20.11.00.11 (газ oiller)
(По содержанию серы веса % 0,001«Я Geçmeyenler)
дизель
2711.12 (сжиженный)
пропан
1,6501 Килограмм
2711.13 (сжиженный)
бутан
2711.19.00.00.11 Сжиженный нефтяной газ (L.P.G.)
для использования в качестве топлива в автомобилях (Автогаз)
другие
2711.29.00.00.11 (Те газообразное)
пропан
2711.29.00.00.12 (Те газообразное)
бутан