[ad_1]

заявление : 1803 какао-тесто, 1804 ггтип лу какао масло и 1805 В случае, если импортированный какао-порошок gtip импортируется из Республики Кот-д'Ивуар и Республики Гана, сопровождается сертификатом A.TR., Дополнительный массовый жилищный фонд взимается в качестве дополнительного финансового обязательства.

Количество решений: 2017/10929

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 18/9/2017 датированный 97664 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 22/9/2017 Он согласился на.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Назначение и область применения

Статья 1- (1) Целью настоящего решения, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) это решение, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.

Дополнительные финансовые обязательства

Статья 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

процедуры и принципы применения

Статья 3- (1) 27/10/1999 датированный 4458 Таможенный закон №, Импорт режим принятия решений и другое соответствующее законодательство, Toplu Konut Fonunun tarhına, начислена, поручено, возвращены, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, Введение дополнительных финансовых обязательств будет осуществляться в соответствии с настоящим решением, начисление, коллекция, возвращение, применяется также в последующей деятельности и подключение к обеспеченным сделкам.

(2) Импортер несет ответственность за декларацию, охватываемой настоящим Решение.

(3) Доказательства происхождения от импортеров с дополнительной информацией и документами, могут быть запрошены под контролем позже.

сила

Статья 4- (1) После даты публикации настоящего решения 30 UNC день вступает в силу.

исполнительный

Статья 5- (1) Это решение должно быть исполнено министром экономики.

ТАБЛИЦА

GTIP Статья NAME TOPLU KONUT FONU (CİF BEDELİNİN YÜZDESİ)
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 9,6
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 8

[ad_2]