Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ hk. (импорт: 2019/19)«О внесении изменений в Коммюнике (12.07.2019 T. 30829 s. Р.Г.)

заявление : 2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğe, Geçiş Hükümleri ile ilgili Geçici Madde eklenmiştir. Министерство торговли: Статья 1 - […]

подробнее

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (08.07.2019 T. 30825 s. Р.Г.)

заявление : Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine, Başvuruda istenilen belgeler ile ilgili geçici madde eklendi ve Ek-3B ve Ek-3C eklerinde değişiklik yapıldı. Çevre ve […]

подробнее

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (08.07.2019 T. 30825 s. Р.Г.)

заявление : Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılabilmesi hk. Tarım ve Orman Bakanlığından: Статья 1 […]

подробнее

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (08.07.2019 T. 30825 s. Р.Г.)

заявление : Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde […]

подробнее

Дополнительное решение HK Ввоз режим Решение. (Количество решений: 1283) (Дополнительный список Импорт Режим Декрет № V были изменены.) (05.07.2019 T. 30822 s. Р.Г.)

заявление : 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (сила: 01.07.2019) Количество решений:1283 Ekli […]

подробнее