Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk. (Sira Нет: 509)«О внесении изменений в Коммюнике (Sira Нет: 515) (10.01.2020 T. 31004 s. Р.Г.)

заявление : 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi […]

подробнее

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk. (Коммюнике No.: 2019/1)«О внесении изменений в Коммюнике (09.01.2020 T. 31003 s. Р.Г.)

заявление : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize […]

подробнее

Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в Ввоз HK. (нет: 2019/34) (04.01.2020 T. 30998 s. Р.Г.)

заявление : Çin menşeli 7607.11 и 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına […]

подробнее

Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в Ввоз HK. (нет: 2019/36) (04.01.2020 T. 30998 s. Р.Г.)

заявление : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 и 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge […]

подробнее

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Количество решений: 1994) (02.01.2020 T. 30996 s. Р.Г.)

заявление : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; tavuk yumurtasının KDV oranı %1 e indirildi, Toptancı halleri ve su […]

подробнее