15 и 16 Temmuz tarihlerinde Gümrük Müdürlüklerinde işlemler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221.inci maddesi hükümleri çerçevesinde kesintisiz gerçekleştirilecektir.

Информация представлена ​​для наших членов.

Таможенная Ассоциация брокеров, Стамбул

Совет директоров