[ad_1]

374-6-Икс

KDV Kanununun 13/1 maddesinin uygulanması hk.

KDV Kanunu 13 (я) Maddesindeki 23. fasıl hayvan yemleri ve gübrenin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması ve bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla istisna kapsamında ithaline izin verileceği hk.

374-4-Икс

84. Farıl ve led ampüllerde ilave gümrük vergisi alınacağı hk.

Buhar kazanları, merkezi ısıtma kazanları ve bu kazanlarla birlikte kullanılan yardımcı cihazlar, ocak brülörleri, mekanik kömür taşıyıcıları, asansörler ve skipli yük kaldırıcıları, asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait boy fotoseli, asansör kılavuz rayları ve LED ampullarin ithalatında İlave Gümrük Vergisi alınacaktır.

374-3-Икс

Yatırım teşvik alanında eklemeler hk.

Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları da desteklemeler kapsamına alınmıştır.

[ad_2]