заявление : питание, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5 te yer alan Gıda Maddelerinin Resmi Kontrollerinin yapıldığı İl müdürlükleri listesine Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiş; aynı listede yer alan Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sınır ticareti kapsamındaki resmi kontrolleri yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri kapsamından çıkarılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Статья 1 - 5/10/2013 датированный 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı listenin 17 nci satırında yer alan “(1)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

«

26 Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Министр сельского хозяйства и животноводства.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
5/10/2013 28786
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
7- 28/10/2017 30224