[ad_1]

заявление : питание, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin de değişiklik olmuştur.

Министерство торговли:

Статья 1 - 5/10/2013 датированный 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin adı “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 2 - Же коммюнике 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerini” şeklinde; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerince” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” şeklinde; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 3 - Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listedeki 26 numaralı satır aşağıdaki şekilde, 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 32 numaralı satır yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” ve “(2)” numaralı dipnotlar eklenmiş, diğer satır numaraları ve dipnot buna göre teselsül ettirilmiştir.

“26 Измир İzmir Gümrük Müdürlüğü Yetkili(1) Yetkili Yetkili

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

“18 Хатай Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

“23 Стамбул İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

“30 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2) ……………….. Yetkili Yetkili”
“31 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

“32 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ……………….. Yetkili Yetkili”

«(1) Sadece canlı balıklar”

«(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

Статья 4 - Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 и 36 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satır ile birlikte “(2)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

28 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(2)

«(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen orman ürünleri ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

Статья 5 - Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 и 32 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“15 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

“19 Хатай Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

“24 Стамбул İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

“32 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü(1)»
“33 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

“34 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü”

«(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi çoğaltım materyali ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

Статья 6 - Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listedeki 19 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 20 и 47 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“20 Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü”

“26 Хатай Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü”

“32 Стамбул İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”
“42 Kilis Çobanbey Gümrük Müdürlüğü”

Статья 7 - Aynı Tebliğin eki Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-5

GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2 Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
3 Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
4 Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
5 Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
6 Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
7 Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
8 Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
9 Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
10 Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
11 Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
12 Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
13 Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
14 Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
15 Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
16 Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
17 Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
18 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
19 İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
20 Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
21 Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
22 Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
23 Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
24 Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
25 Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
26 Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
27 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
28 Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
29 Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
30 Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
31 Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
32 Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
33 Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(2)
34 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
35 Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
36 Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)
37 Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
38 Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
39 Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
40 Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
41 Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Tarım ve Orman müdürlükleridir.

(2) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.

Статья 8 - Aynı Tebliğin eki Ek-6’da yer alan 11 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş, listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“3 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”

“4 Pendik Gümrük Müdürlüğü Pendik Gümrük Müdürlüğü”

Статья 9 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
5/10/2013 28786
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
исторический подсчитывать
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
7- 28/10/2017 30224
8- 2/5/2018 30409 (повторный)

[ad_2]