[ad_1]

заявление : Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (I-2) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Rize, Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin (А-4) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Çanakkale, Kars ve Rize, Gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin (А-5) yapıldığı il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine Kars ve Zonguldak eklenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Статья 1 - 5/10/2013 датированный 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Управление Министерства сельского хозяйства и продуктов животноводства при условии определенного Введение в таможенный орган Official управления с провинциальной еды Авторизованный сделать, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

»

40 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

Статья 2 - Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

»

16 Чанаккале Çanakkale Gümrük Müdürlüğü”

»

39 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü”(1)

»

50 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

«(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

Статья 3 - Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

»

20 Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

40 Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

Статья 4 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Министр сельского хозяйства и животноводства.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
5/10/2013 28786
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/08/2017 30159

[ad_2]