[ad_1]

заявление : С другой стороны, Подробное анкетирование декларация ранее получила разрешение от пользователей Таможенного офиса, достигнув соответствующую таможню без предъявления какого-либо документ профиль GET-APP

разрешение доступа может принимать.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Управление рисками и Главное управление контроля

номер :30084628-010.06.02

Kodu :Gümrük Eşya Takip ve Analitik

Performans Programı

КРУГЛЫЙ

(2017/12)

Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçı firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı [СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ] uygulamaya konulmuştur. Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sünelerini anlık olarak takip edebilecektir.

Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamaktadır. Firmalar, kendilerine tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve beyannamelere ait işlemleri görebilecektir.

Programdan yararlanmak isteyen ithalatçı ve/veya ihracatçı firmalar, Bakanlık web sayasında yer alan GET-APP üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Firma adına başvuruyu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı, firmayı doğrudan temsile yetkili kişi yapacaktır. Başvuru sahibinin şirketi temsile yetkili olup olmadığı sistem tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminden kontrol edildikten sonra, firmaya otomatik olarak bir kullanıcı kodu tanımlanacaktır. Belirlenen kullanıcı kodu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı firma e-posta adresine iletilecektir.

Söz konusu kullanıcı kodu firmaya tanımlanacaktır. Firma, наиболее 5 kişiye program kullanım yetkisi verebilir. Kullanıcı kodunun üçüncü şahıslarla paylaşılması, çalınması, iptal edilmesi gibi hususlardan ilgili firma sorumludur. Kullanıcı kodlarının iptali ve şifre değiştirme işlemleri de program üzerinden yapılacaktır.

Program ile sunulan veriler geçici ve bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir bağlayıcılık taşımamaktadır. Bu veriler ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamaz.

Programın kullanımı, ilgili veri alanları, başvuru prosedürü gibi hususlar ekte yer alan Kullanma Kılavuzunda açıklanmıştır.

Информация и необходимость угождать.

İsmail YÜCEL

служителями

Müsteşar V.

Я: Гид пользователя

HTTP://risk.gtb.gov.tr/data/58c902f41a79f5c220f6f1ba/GÜMRÜK%20EŞYA%20TAKİP%20Kullanıcı%20Kılavuzu_2017.pdf

[ad_2]