[ad_1]

заявление : Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması hakkında 105 Серийный номер Общая таможенная Коммюнике (Таможенные процедуры) nde yapılan değişiklikle, 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin ve deniz yoluyla gelen tekstil eşyasının, Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, захватное, экран, кнопка, молния, тег, kurdele, lastik, dantel vb konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği gümrük idaresinden yapılacağı bildirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Статья 1 - 27/2/2013 датированный 28572 опубликовано в Официальном вестнике № Общего таможенного Коммюнике (Таможенные процедуры) (Сери Нет: 105)«s 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (б) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

«Б) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, keten iplik, ipek iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin

“ı) Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, захватное, экран, кнопка, заклепка, молния, вешалка, тег, kart etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, lastik, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin,

я) 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin

«(5) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ya da yolcu beraberinde gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.”

«(6) Deniz yolu ile gelen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin geldiği gümrük idaresi tarafından yapılır.”

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
27/2/2013 28572
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 3/10/2013 28784
2- 14/2/2015 29267
3- 27/2/2016 29637

[ad_2]