[ad_1]

заявление : таможенное право 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 Нет. Решение Таможенного закона о выполнении отдельных положений 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 датированный 30237 опубликованный в Официальном бюллетене № Общее Коммюнике по праву Tax процессуальном (Sira Нет: 484) с 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 Из Таможенного закона № 241 статья, 29/9/2009 датированный 2009/15481 Количество принятого Советом министров 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 Статья и 7/10/2009 датированный 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 третий и 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

Статья 2 - (1) 4458 Из Таможенного закона № 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

Статья 3 - (1) 4458 Нет. Решение Таможенного закона о выполнении отдельных положений 122 Первый абзац статьи (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (б) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

Статья 4 - (1) таможенные правила;

a) 500 Первый абзац статьи (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (б) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (с) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL,

б) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL

применяется как.

сила

Статья 5 - (1) это Коммюнике 1/1/2018 Вступает в силу.

исполнительный

Статья 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]