[ad_1]

заявление : таможенное право 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 Нет. Решение Таможенного закона о выполнении отдельных положений 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 датированный 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sira Нет: 503) с 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 Из Таможенного закона № 241 статья, 29/9/2009 датированный 2009/15481 Количество принятого Советом министров 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 Статья и 7/10/2009 датированный 27369 повторен пронумерованный Таможенное регулирование опубликовано в официальном бюллетене 500 третий и 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

Статья 2 - 4458 Из Таможенного закона № 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

Статья 3 - 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 Первый абзац статьи (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 12,00 TL diğer işlemler için 28,00 TL, (б) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 28,00 TL, diğer işlemler için 44,00 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

Статья 4 - таможенные правила;

a) 500 Первый абзац статьи (a) bendinde belirtilen tutar 226.000,00 TL , (б) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL, (с) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL,

б) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL

применяется как.

Статья 5 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 6 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]