[ad_1]

заявление : и не являющихся членами ЕС происхождения 96.09 товары тарифа за исключением, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) это Коммюнике, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 27/10/1999 датированный 4458 Из Таможенного закона № 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması

Статья 3 - (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 товары тарифа за исключением, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sira Нет Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
3 Derince Gümrük Müdürlüğü
4 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
7 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
8 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
9 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
10 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
11 İzmir Gümrük Müdürlüğü
12 Manisa Gümrük Müdürlüğü
13 Mersin Gümrük Müdürlüğü
14 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
15 Samsun Gümrük Müdürlüğü

(2) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 Закон № 135 и 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(3) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

власть

Статья 4 - (1) Министерство торговли (Главное управление таможенным) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

сила

Статья 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

исполнительный

Статья 6 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]