заявление : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk. (Geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış eşyanın menşe tevsiki )

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 20117910-163.08
тема : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

30.05.2019 /44861949
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

İLGİ: 27/05/2019 дата и 44730247 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazımız ile 24 может 2019 дата и 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 дюймовый, 41 го 205 inci maddelerinde yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; Bakanlık makamından alınan 29/05/2019 дата и 44824732 sayılı Onay ile mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşmı Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak, işlemlerin bu Onay tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması;

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepo veya geçici depolama yerine alınmış eşyanın menşe tevsiki bu eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması

должен.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

по электронной почте подписан
Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

распределение:

требование:
Все краевое управление таможни и торговли
информация:
Ассоциация таможенных брокеров в Анкаре
Стамбул Ассоциация таможенных брокеров
İzmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine