[ad_1]

заявление : 2016/9391 sayılı Karar ile Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan Moldova için ilave gümrük vergilerinin sıfır (0) olarak uygulanmasının hüküm altına alınmış olmasına rağmen söz konusu Kararda yer alan bazı maddelerin isimlerinin değiştirilmesi ve vergi sütunlarının İthalat Rejimi ile paralel hale getirilmesi amacıyla yapılan 2017/10726 sayılı değişiklikte ilave gümrük vergisinin sıfır uygulanması gereken ülke isimlerinde Moldovanın sehven yer almadığı anlaşılmış olup, düzeltmeye ilişkin Karar yayımlanıncaya kadar söz konusu eşyalardan tahsil edilmesi gereken ilave gümrük vergisi ve buna isabet eden vergilerin teminata bağlanarak işlemlerin sonuçlandırılması hk.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Главное управление таможенным

номер :20117910-724.01.02

тема :Moldova Menşeli Eşya

01.12.2017 / 30019847

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Министерство события, которое заставляет нас; bazı eşyalarda ilave gümrük vergisi uygulanması amacıyla 11.11.2016 дата и 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ile Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan Moldova için ilave gümrük vergilerinin sıfır (0) olarak uygulanmasının hüküm altına alınmış olmasına rağmen söz konusu Karar’da yer alan bazı maddelerin isimlerinin değiştirilmesi ve vergi sütunlarının İthalat Rejimi ile paralel hale getirilmesi amacıyla yapılan 16.09.2017 датированный 10726 sayılı değişiklikte ilave gümrük vergisinin sıfır uygulanması gereken ülke isimlerinde Moldova’nın yer almadığı anlaşılmış olup konu Ekonomi Bakanlığına iletilmiştir.

В связи с этим,, anılan Bakanlıktan alınan 29.11.2017 датированный 130249 yazılı sayıda;

Mezkur değişiklikte ilave gümrük vergilerinin sıfır olarak uygulanması gereken ülkelerin ismi yazılırken sehven Moldova’nın yazılmadığının anlaşıldığı,

С другой стороны,, ilave gümrük vergisini düzenleyen 2016/9391 sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın halihazırda yürürlükte de bulunan 3 Из статьи 5 inci fıkrasında ‘İlave Gümrük Vergisine ilişkin sütunlarda bulunan ülke ve ülke gruplarının, İthalat Rejimi Kararı’nda tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur” hükmünün yer aldığı,

Halihazırdaki İthalat Rejimi Kararı’nın II sayılı listesine ilişkin olan sütun başlıklarından 1 nolu sütunda Moldova’nın yer aldığı,

Hal böyle iken ilave gümrük vergisine ilişkin 2016/9391 Решение № 3 Из статьи 5 inci fıkrası çerçevesinde, Moldova’nın da ilave gümrük vergisinin (0) sıfır olarak uygulanacak ülkeler sütununda sayılması gerektiğine mütalaa edildiği,

Tüm bu hususların yanı sıra, düzeltmeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın da bir an önce hazırlanarak sevk edileceği

Bildirilmiştir.

В связи с этим,, düzeltmeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar söz konusu eşyalardan tahsil edilmesi gereken ilave gümrük vergisi ve buna isabet eden vergilerin teminata bağlanarak işlemlerin sonuçlandırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
Генеральный директор V.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]