заявление : Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemlerin 04.02.2019 itibari ile BİLGE Sisteminde 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirildiği hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :73421605-106.05

тема :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni

02.03.2019 / 42187173
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 датированный 00040781113 Номер статьи; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Безопасность и контроль товаров: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ kapsamı yapılacak denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminden (TAREKS) yapılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda halihazırda Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemler 04.02.2019 itibari ile Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirilmekte olup konuya ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

Информация и необходимость угождать.

Jale ARSLAN
служителями.
Genel Müdür Yardımcısı V.

распределение:
Все краевое управление таможни и торговли