[ad_1]

заявление : Kağıt teminat mektuplarının 01.09.2019 tarihinde sonlanacağı ile E-Teminat Mektubu zorunluğu olacağı ve kılavuz

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 85593407-157.01
тема : E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında

10.07.2019 / 45855465
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: a) 19.02.2019 датированный 41770540 Наше письмо от.
б) 08.03.2019 датированный 42408480 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin uygulama kılavuzunun güncel hali ilişikte gönderilmekte olup 1 июль 2019 tarihi itibarıyla E-teminat mektupları gümrük idarelerince kabul edilmeye başlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmekte olup 1 июль -1 сентябрь 2019 tarihleri arasında hem kağıt hem de e-teminat mektubu olarak düzenlenen teminat mektuplarının kabul edileceği, 1 сентябрь 2019 tarihi itibarıyla kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, gümrük işlemlerinde kullanımının mümkün olmayacağı hususunda Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu mutabık kalmıştır.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve aksiyonların alınması;uygulamada alınan hata kodlarının ekran görüntüleri ile birlikte Ticaret Uzmanları Sevgi YETİK (s.yetik@ticaret.gov.tr) ile Gözde KURT’a (g.kurt3@ticaret.gov.tr) ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

распределение: Все краевое управление таможни и торговли
Я: – E-Teminat Uygulama Kılavuzu

[ad_2]