заявление : A.TR Dolaşım Belgelerinin 28.05.2018 itibariyle Elektronik Ortamda Düzenleneceği

T.C
ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
Главное управление таможенным

номер : 38850468-163.99[ГГМ-YOIKK Origin]
тема : Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

11.05.2018 / 34261515
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Как известно, ihracat işleminde karşı ülke makamlarına sunulmak üzere A.TR dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri, ilgili mevzuatları çerçevesinde ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından düzenlenip TOBB, TİM ve TESK’e bağlı odalar/birliklerce onaylanmakta ve daha sonra gümrük idaresi tarafından vize edilmektedir.

İhracatta işlemlerin hızlandırılmasını teminen A.TR dolaşım belgeleri ve EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri gibi menşe ispat belgelerinin firmalar tarafından ispat edici belgelerle birlikte elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sistem kurulmuştur.

Yeni getirilen olan bu sistem ile ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi kendi iş yerinde elektronik sistem vasıtasıyla düzenlediği dolaşım belgesini, sistem üzerinden Oda/Birlik onayına gönderebilmekte, Oda/Birlik onayının akabinde Bakanlığımız elektronik sisteminde gerekli kontrollerin yapılmasını müteakip vize edilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, başvuru, onay ve vize işlemleri elektronik ortamda yapılacak ve yükümlülerin Oda/Birlik ve gümrük idaresine gelmesine gerek kalmadan zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf edilerek ihracatçılarımızın hızlı ve etkili bir şekilde işlemleri yürütülmesi sağlanacaktır.

Söz konusu sisteme ilişkin ilk pilot uygulamaya öncelikle A.TR dolaşım belgesi ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2018 tarihinde başlanılmış ve elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ihracat beyanname eklerinde kullanılmaya başlanılmıştır.

В связи с этим,, A.TR dolaşım belgesi için söz konusu uygulamaya 14 может 2018 tarihinde tüm idarelerimizde geçirilecektir. 14-28 может 2018 tarihleri arasında yapılacak ihracat işlemlerinde her iki usulde de düzenlenen (ручной и электронный) A.TR dolaşım belgesi kullanılabilecek olup 28 может 2018 tarihinden sonra A.TR dolaşım belgesi sadece elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Информация и необходимость угождать.

Мустафа SILVER
Генеральный директор V.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

СТАМБУЛ таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
Kemeralti Cad. нет:35 К: 1 -2-3 Kalaycıoğlu Flat 34 425 Оружейная / СТАМБУЛ

БУРСА таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
Ihsaniye Mah. Barbaros Cad. Eserkent Сайт B Блок No.:8 К:l D:1 лотос / БУРСА

Мерсин таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
Махмудиай Ма. 121. CD. Метрополь Mert Небоскребы Бизнес-центр выставки: 14 Средиземное море / Мерсин

АНКАРА таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
Памятник авеню Apt Рассвет. нет:8/7 Tandogan / АНКАРА

ИЗМИР таможенных брокеров АССОЦИАЦИЯ
Ataturk Cad. нет : 384 К:6 D:11 Bettin Reşat Aksoy Plaza / Alsancak - Измир