[ad_1]

заявление : Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi gerektiği hk.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Европейский союз и Генеральный директорат по внешним связям

номер :16934678-724.01.01/KR

тема :G.Kore STA

20.10.2017 / 28844315

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес :Müsteşar Yardımcılığı Makamının 8.5.2013 датированный 4101 Номер статьи.

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belge menşe beyanı olup, bu belge yerine menşe şahadetnamesi ibrazı mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede ithalatçılar tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde kabul edilmemesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, söz konusu STA kapsamında Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrole tabi tutulabilecek belge menşe beyanı olup, Türkiye-Güney Kore STA’da öngörülen tercihli rejimden yararlandırılmak istenen eşyaya ilişkin olarak menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrole gönderilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
служителями.
Руководитель отдела

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Все краевое управление таможни и торговли

[ad_2]