[ad_1]

заявление : Все финансовые обязательства происхождения товаров, охватываемых сертификатом происхождения HK сделано с хинин т.е. расширением.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер : 20117910-163.02.01
тема : Сертификат происхождения

24.07.2019 / 462669126
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

ПРОЦЕНТЫ: 09/04/2019 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere mülga Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesi üçüncü fıkrası “Serbest dolaşıma girişte, münhasıran yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda belirtilen ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla söz konusu Yönetmelik maddesinde menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispat edilmesi gerektiği hüküm altına alınan ticaret politikası önlemi kapsamı eşyanın menşeinin ihracatçı beyanı veya tedarikçi beyanı ile tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Тем не менее,, 24 может 2019 дата и 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 дюймовый, 41 го 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

Я прошу, чтобы информация.

по электронной почте подписан
Kadir TURSUN
служителями.
Руководитель отдела

распределение:

Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Стамбул Ассоциация таможенных брокеров
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Ассоциация таможенных брокеров Мерсин
Бурса Ассоциация таможенных брокеров

[ad_2]