[ad_1]

заявление : 4008.21.90.00.00 GTİP indeki Çarşaf Kenar Lastiği cinsi eşya (II) нумерованный список (B/4), (B/6-a) или (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :85593407-156.02

тема :40. Fasıl “Çarşaf Kenar Lastiği”
Cinsi Eşyanın KDV Oranı (İtiraz/Ekol Bant)

28.01.2020 / 51766297
ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

интерес :10.12.2019 датированный 55360341-155.99/00050227920 Количество Тип.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, “Çarşaf Kenar Lastiği” cinsi eşyanın “4008.21.90.00.00” GTİP inde %8 KDV oranı ile beyana tabi tutulduğu ancak, eşyanın KDV oranı konusunda tereddüt yaşandığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 24.01.2020 датированный 11829 sayılı yazıda özetle, 4008.21.90.00.00 GTİP’indeki eşya (II) нумерованный список (B/4), (B/6-a) или (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Информация и необходимость угождать.

ЧАС. Sadi ÇETİNTAŞ
служителями.
Руководитель отдела

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
Я 1: 1 adet Yazı

T.C.
МИНИСТЕРСТВО КАЗНАЧЕЙСТВА И ФИНАНСОВ
администрирование доходов

24.01.2020

номер :50169878-200.03.01-E.11829

тема :KDV Oranı

В МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ
(Главное управление таможенным)

интерес: a) 27.11.2019 tarihli ve 00049827787-E.00049827787 Количество Тип.

б) 10.12.2019 tarihli ve 00050269514-E.00050269514 Количество Тип.

– İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Турецкий таможенный тариф (TGTC) 4002.19.20.90.00 Таможенный тариф Статистика вакансии (GTIP) numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta “termoplastik kauçuk” olarak bilinen 20 kg.lık torbalar halinde ambalajlanmış, granül halinde 420 çuval ve 13 palet (845 çuval) товары, mükellefince gümrük vergisi beyannamesinde ayakkabı tabanı imalatında kullanılacağının beyan edildiğinin belirtildiği, BİLGE sisteminde yapılan araştırma sonucunda söz konusu eşyanın İstanbul’da ayakkabı sanayiinde faaliyet gösteren firmalar tarafından %18 KDV oranı uygulanarak ithal edildiğinin tespit edildiği ve katma değer vergisi (КДВ) oranı konusunda tereddüt yaşandığından bahisle söz konusu eşyanın;

– İlgi (б)’de kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, TGTC’nin 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak bilinen eşyanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 Совет министров Решение No. (БКК) EKI (я) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания %1, (II) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания %8, Для операций, подлежащих налогообложению, не включаются в этот список %18 Было установлено,.

Söz konusu BKK eki (II) нумерованный список;

– B/4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, покрытый, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

– B/6-a sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

– B/7 nci sırasında, her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

– B/9 uncu sırasında, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

TGTC’nin 40 ıncı faslında “Kauçuk ve kauçuktan eşya” tanımlanmış olup, bu fasla ait GTİP numaraları arasında “4002.19.20.90.00 Diğerleri” ve “4008.21.90.00.00 Diğerleri”de sayılmıştır.
Соответственно,, ilgi yazınız eklerindeki görüşlerimizde de ifade edildiği üzere, TGTC’nin 4002.19.20.90.00 и 4008.21.90.00.00 GTİP numaralarında yer alan eşyaların;

-Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, покрытый, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 Количество вложений BKK (II) нумерованный список (B/4) sırası,

– Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) нумерованный список (B/6-a) sırası,

– Yer kaplaması mahiyetinde olanların (B/9) sırası

kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

но, TGTC’nin 40 ıncı faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) нумерованный список (B/4), (B/6-a) или (B/9) sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, bu nitelikteki ürünlerin ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Соответственно,, granül formdaki 4002.19.20.90.00 GTİP numarasındaki eşyalar ile 4008.21.90.00.00 GTİP numarasındaki eşyalar II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Прошу информацию доступной.

Ersin SAKLAR
служителями.
Gelir İdaresi Grup Başkanı

[ad_2]