[ad_1]

заявление : Düzenlenme tarihi 3 декабрь 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :85593407-156.06[GGM-01]

тема :Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer
Bildirim Formları

29.11.2018 / 39307922
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

интерес: a) 03.11.2017 günlü ve 29226606 Наше письмо от.

б) 06.11.2017 günlü ve 29278287 Наше письмо от.

с) 24.10.2018 günlü ve 38227880 Наше письмо от.

d) 08.11.2018 günlü ve 38688809 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazılar konusu transfer bildirim formları işlemlerine ilişkin bir örneği ilişikte yer alan Türkiye Bankalar Birliğine muhatap 28.11.2018/39291628 tarih/sayılı yazımızla, Bankalarca 3 декабрь 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak transfer bildirim formu düzenleneceği, kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (за пределами Турции) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verileceği belirtilmiştir.

В связи с этим, düzenlenme tarihi 3 декабрь 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (за пределами Турции) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum hariç olmak üzere] gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

ЧАС. Сади Четинташ
служителями.
Руководитель отдела

Я: Türkiye Bankalar Birliği’ne muhatap 28.11.2018 günlü ve 39291628 Наше письмо от.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Все краевое управление таможни и торговли

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :85593407-156.06[GGM-01]

тема :Transfer Bildirim Formları-Kağıt
Uygulamanın Sonlandırılması

APS- TELEFAX (0212 282 09 46)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K: 13 34340 Etiler İstanbul,Стамбул)

интерес: a) 11.04.2017 датированный 3014 Количество Тип.

б) 20.04.2017 датированный 24414035 Наше письмо от.

с) 03.11.2017 датированный 29241739 Наше письмо от.

d) 01.03.2018 günlü ve 32454467 Наше письмо от.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ve 6 ноябрь 2017 tarihinden itibaren gümrük idarelerinde elektronik ortamda işlemlerine geçilen transfer bildirim formları 3 декабрь 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak düzenlenecek olup kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (за пределами Турции) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verilecektir.

В связи с этим, 3 декабрь 2018 tarihi ve bu tarihten sonraki tarihli düzenlenen (Düzenleme tarihi 3 Aralık ve sonrası olan) kağıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmeyeceği ve bu tarihlerden önce yapılmış, 23 haneli Belge ID üretilmemiş transferler için ise veri giriş ekranı/arayüz üzerinden elektronik ortamda transfer bildirim formu düzenlenebileceği hususunda Birliğiniz bünyesinde tüm bankalar ile katılım bankalarına da gerekli bildirimin yapılmasını hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

[ad_2]