[ad_1]

заявление : 2017/4 sayılı İhracat, транзитная торговля, Валюта Начисление Услуги и деятельность Налог на наносящими Экспорт продаж и поставок, О Picture и Exemption Коммюнике, налог, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

Министерство торговли:

Статья 1 - 18/5/2017 датированный 30070 опубликованы в Официальном бюллетене № Экспорт, транзитная торговля, Валюта Начисление Услуги и деятельность Налог на наносящими Экспорт продаж и поставок, Освобождение Коммюнике от пошлин и сборов (экспорт: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama

Предварительная статья 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (три) каждый месяц в случае применения в Министерство, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

Статья 2 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 3 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Коммюнике опубликован в Официальном бюллетене
исторический подсчитывать
18/5/2017 30070
О внесении изменений в коммюнике был опубликован в Уведомлении Официальный вестник
исторический подсчитывать
31/12/2018 30642 (4. повторный)

[ad_2]