[ad_1]

заявление : Belarus (Beyaz Rusya) için Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalar yürürlükten kaldırıldı.

Министерство экономики:

Статья 1 - 26/12/1997 датированный 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Протоколы и другие механизмы выходят за рамки, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Статья 3 - Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK V
2017 YILINA AİT KOTA MİKTARLARI
(Kategori Tanımları Yönetmeliğin 1A No’lu Ekinde Gösterilmiştir)
Ülke adı Kategori Ölçü Birimi 2017 Kota Seviyesi
Kuzey Kore 1 тон 13
2 тон 15
3 тон 5
4 1000 номер 29
5 1000 номер 12
6 1000 номер 14
7 1000 номер 9
8 1000 номер 13
9 тон 7
12 1000 çift 129
13 1000 номер 151
14 1000 номер 9
15 1000 номер 11
16 1000 номер 6
17 1000 номер 5
18 тон 6
19 1000 номер 41
20 тон 14
21 1000 номер 20
24 1000 номер 26
26 1000 номер 17
27 1000 номер 17
28 1000 номер 29
29 1000 номер 8
31 1000 номер 29
36 тон 9
37 тон 36
39 тон 5
59 тон 47
61 тон 5
68 тон 8
69 1000 номер 18
70 1000 номер 27
73 1000 номер 9
74 1000 номер 13
Kuzey Kore 75 1000 номер 5
(devam) 76 тон 7
77 тон 2
78 тон 12
83 тон 3
87 тон 1
109 тон 2
117 тон 5
118 тон 2
142 тон 2
151 A тон 2
151 В тон 2
161 тон 15

[ad_2]