[ad_1]

заявление : Tayland menşeli pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipteki klimaların Gümrük Vergisi Oranı, Tek bir gövde halinde (self-contained) olanlar için %11.47, Системы отдельных элементов (сплит-система) için ise %11,97 olarak artırılmıştır. (Uygulama Dönemi: 5/9/2017- 4/9/2020)

Количество решений: 2017/10798

20/12/1995 датированный 95/7606 дополнительное к Указу №.

Прилагаемый «Дополнительный режим импорта Решение Решение» в исполнении; Министерство экономики 5/9/2017 датированный 90068 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 11/9/2017 Он согласился на.

ИМПОРТ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Статья 1- 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, fasıl sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. Статья NAME тарифная ставка (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Системы отдельных элементов (сплит-система) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,47 применяется как.

(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 применяется как.

Предварительная статья 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Статья 2- это решение, 5/9/2017 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

Статья 3- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

[ad_2]