заявление : 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (сила: 01.07.2019)

Количество решений:1283

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 Закон № 1 дюймовый, 474 Закон № 2 го, 3283 Закон № 2 го, 4458 Закон № 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 июль 2019

ИМПОРТ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Статья 1- 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Статья 2- это решение 1/7/2019 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

Статья 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Karar Eki İçin Tıklayınız.